VERZEKEREN "DE BASIS"

Een verzekeringscontract is een overeenkomst (contract) tussen een verzekeraar en een verzekeringsnemer, waarin de rechten en plichten van beide partijen worden vastgelegd.

De verzekeraar zal een bepaalde prestatie moeten leveren, als het contractueel gedekte risico zich voordoet.

De verzekeringsnemer moet het risico waartegen hij zich wil verzekeren, correct aangeven en aan de verzekeraar een premie betalen.

De verzekeringsnemer moet alle elementen en omstandigheden signaleren. Op deze basis kan de verzekeraar het risico inschatten en een premie bepalen.

OP DEZE BASIS ZULLEN WIJ ER 200% VOOR U STAAN.